Denne gang vil vi gjerne i hvilken sammenheng bildet er tatt, og i hvilket år.

Klarer du å navngi personene på bildet er flott, men det er ikke en del av oppgaven.

Svarene sender du til redaksjon@vaganavisa.no Eller så kan du skrive inn i kommentarfeltet til saken på Facebook.

Svarene må, som vanlig, være oss i hende innen midnatt søndag.

God fornøyelse.