Når 1000 turer på Geita: – Jeg kunne sikkert gått mot 2000 også, men jeg tenker at det holder

foto