Ungdommen ble kurset i snøskred: – I dag ble det uhyggelig relevant

foto