Kommunejordmor: – Hvis jeg blir syk er det litt sårbart

foto