foto
Kjell Skjoldvær, født i 1946, reiste på sjøen allerede som 15-åring. Slett ikke alle var like begeistret for det. Foto: Vidar Eliassen

– Jeg har levd et veldig interessant liv