Det er 76 år forskjell på hennes eldste og yngste elev. – En slutter aldri å lære som kunstner

foto