Trude-Sofie skrev personlig brev til politikerne i håp om å få lov til å bli mor i Norge

foto