– Jeg kunne gjort andre ting også, men hva skulle det vært?

foto