Kreta – der ingen skulle tru det gikk an å gå på ski