Åpning av kamper og konkurranser for kontaktidretter over 20 år utsettes

foto