– Det ligger en trygghet i å få ferdige treningsopplegg fra Bodø/Glimt