– Ønsker å inspirere og vise at du kan turne selv når du er 30

foto