FKL-trener: – Tynnslitte fra før av, nå merker man at det begynner å bli kritisk

foto