Utvider støtteapparatet og setter strengere krav til spillerne