SIL er en av klubbene som skal fronte ny turnering