Aktive idrettslag får solid momskompensasjon

foto