– På den tiden var jeg mer eller mindre et fysisk vrak

foto