Grønt lys for oppstart av barne - og ungdomsfotball