Kjører i sju–åtte timer for to timer med fotball i Harstad