Internasjonal 40-åring leverer dugnad, moro og miljø

foto