Kids Triathlon 2022 - ivrige barn. Og foreldre.

foto