1956 ble en veldig snøtung vinter. Det snødde og snødde og kommunen hadde problemer med å holde gater åpne. På Storøya snødde veien mot Nonshaugen igjen. I Øvreværet snødde veien til kapellet igjen og begravelser måtte utsettes. Alt var tungvint for befolkningen.

Maskinist Hakvaag, som styrte den nye kraftstasjonen i Sætra, var natt til 7.mars bekymret over de enorme snømassene som hadde lavet ned. Han hadde tidligere vært bestyrer ved Kraftstasjonen i Kongsmarka i over 30 år. I 1924 hadde han den 28.februar opplevet et stort snøskred som gikk rett igjennom maskinistboligen. Det var stor dramatikk før alle ble reddet og gravet frem. Eksperter hadde vært på befaring og forsikret om at det hadde vært et «engangstilfelle» …  Men nå var det enda mere snø.

Rundt midnatt ringer han til stasjonen i Kongsmarka for å høre om alt er OK. Men får ikke svar. Stasjonen i Kongsmarka, og også i Sætra, har sirener som setter inn når telefonen ringer. Dette pga. støyen fra vannturbinen.  Han venter et kvarter og prøver igjen, men resultatet er det samme. Og ringe for å vekke opp bestyrer Langfeldt kunne være farlig da han hadde temperament, men han velger å gjøre det.

Men Langfeldt merker at strømmen er borte, værer faren og sender maskinist Eliot Juul innover på ski for å sondere. Når Juul passerer gårdsbruket til Olsen, går et stykke til så forstår han hva som har skjedd. Hele landskapet er forandret av snømassene. Et enormt snøskred hadde gått. Det fører til full alarm.

Hele kraftstasjonen var knust. To mann mistet livet. Lofoten var fri for strøm i 3 dager, før man fikk sonekoblinger. Legg merke midt på bildet, litt opp og til venstre står en snowmobil, en vesel. Dette var militære beltedrevne kjøretøyer som kom etter noen dager og som var med og hjalp til.

Langfeldt reiste til Tyskland og greide å få fatt på en ny turbin, noe som var rimelig utrolig da slikt ikke var lagervare.  På bildet ser vi det som sto igjen av stasjonen som ble åpnet i 1921. Det forteller oss om den enorme kraften et snøskred kan ha.  Den nye stasjonen ble bygget slik at et nytt snøskredet skal gå over taket.