En diplomatisk delegasjon på vei til Svinøya Svolvær havn 1956