Han utsatte sine ofre for grotesk tortur. For 71 år siden ble Johnny Larsen henrettet i Bodø.

foto