Intensjonen er at trafikken som kommer fra Svolvær kan passere ventende trafikk på høyresiden.

Det er også satt opp lysregulering i ett kjørefelt. Hastigheten er rundt 30 km/t forbi arbeidsstedet.

Foto: Dina Svendal Kleiven

– Jeg husker ikke hva ventetiden er innstilt på, men det går ganske greit unna, sier driftsleder i Presis vegdrift, Roy Johansen.

Foto: Dina Svendal Kleiven

Lysreguleringen vil være operativ døgnet rundt.

Det er for øvrig Svolvær maskinstasjon AS som skal utføre arbeidet for Presis vegdrift i forbindelse med byggingen av lomma.

Foto: Dina Svendal Kleiven

For at arbeiderne skal ha mest mulig trygge arbeidsforhold, er det satt opp midtdelere langs området. Hvor lang tid arbeidet med å etablere lommen vil ta, er noe usikkert ifølge Johansen. Utgangspunktet er en måned.

– Men det kan ta litt lenger dersom vi må sprenge. Det er mye gress, tre og fjell i området. Sprengning kan forsinke fremdriften, sier han.

Foto: Dina Svendal Kleiven

Ellers har Johansen en oppfordring til bilister som ferdes på E10 til og fra området.

– Følg skiltingen og vis respekt for de som jobber der. Mange har ikke respekt for arbeidsvarslingen, slår han fast.