Formannskap og partisammensatt utvalg

Medlemmer:

Vidar Thom Benjaminsen (H)

Marit Olsen (Ap)

Roar Syltebø (H)

Maria Nyheim (V)

Camilla Rostad (Sv)

Espen Thorvaldsen (Frp)

Frank Johnsen (Sp)

Varamedlemmer:

Kjell Einar Kristiansen(Ap)

Sissel Pedersen(H)

Erlend Gjevre(V)

Eli-Janne Larsen(H)

Kjersti Delp(Ap)

Lars Gartner(H)

Carl Höjman(MDG)

Kine Therese Sandtrøens(R)

Gry Falk-Olsen(Sv)

Egil Wiik(Frp)

Sten Ole Eliassen(Sp)

Bodil Kristoffersen(Sp)

Julie Brattli Steinvik(Sp)

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Medlemmer:

LEDER: Lars-Andreas Dahl (H)

NESTLEDER: Oddrun Storhaug (Ap)

Thora Randi Unstad-Rolandsen(Ap)

Hanne Hovde(H)

Per Mikal Hilmo(Sv)

Christina T E Skarheim(Frp)

Tony Dahl(Sp)

Varamedlemmer:

Rachel Hagen Wahl(V)

Kristin Elvelund(H)

Kim Edvardsen(H)

Siw Skaar(V)

Lars Ottemo Gärtner(H)

Joe Andre Nilsen(Ap)

Rigmor Ingebrigtsen(R)

Christian Mietzner(MDG)

Hussein Panahi(Sv)

Lene Sommerseth(Sv)

Rune Dreyer(Sp)

Terese Jenssen(Sp)

Torunn Johansen(Sp)

Hovedutvalg for miljø, plan og næring

Medlemmer:

LEDER: Erling Rokkan (H)

NESTLEDER: Kjersti Delp (Ap)

Sissel Pedersen(H)

Trygve Steen(V)

Magnus Struckmeyer (MDG)

Berhild Rønning (Frp)

Sten Ole Eliassen(Sp)

Varamedlemmer:

Liv Skjønnås(Ap)

Ragnar Palsson(H)

Line Eide(H)

Holger Pedersen(Ap)

Barbro Johansen(H)

Brigt Dale(V)

Gry Falch-Olsen (SV)

Kine Therese Sandtrøen (R)

Carl Höjman (MDG)

Per Mikal Hilmo (SV)

Kenneth Greger-Pettersen (Sp)

Kenn-Leo Svendsen Kleivan (Sp)

Janny Jakobsen(Sp)

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og inkludering

Medlemmer:

LEDER: Christer Jakobsen (Ap)

NESTLEDER: Erlend Gjevre (V)

Sven Erik T. Busch(V)

Eli-Janne Larsen(H)

Gunnar Aarstein(R)

Hege Eilertsen(Sv)

Bodil Kristoffersen(Sp)

Varamedlemmer:

Barbro Johansen(H)

Ann Jorun Olsen (Ap)

Kjell Normann (H)

Christopher Haugen(V)

Marit Løberg Utvik (Ap)

Ingunn Heimly Sivertsen (H)

Ole Helmersen(Frp)

Christian Neubacher (MDG)

Kine Therese Sandtrøen (R)

Kristin Klaveness(Sv)

Trond Harald Schultz(Sp)

Bjørge Kristoffersen(Sp)

Jan Helge Krogstad(Sp)

Styret i Lofoten Kulturhus KF

Medlemmer:

LEDER: Harry Strøm (Ap)

NESTLEDER: Sissel Pedersen (H)

Andreas Thorvardarson (H)

Lise Strømqvist (Sv)

Jarl Gåsvær (MDG)

Personlige varamedlemmer:

Hugo Bjørnstad (Ap)

Petter Erlbeck (V)

Jannicke Krane (H)

Lise Wilhelmsen (Sv)

Egil Wiik (Frp)

Styret i Vågan Havnevesen KF

Medlemmer:

LEDER: Børge Larsen (H)

NESTLEDER: Ann Jorun Olsen (Ap)

Lars Ottemo Gärtner (H)

Per Anton Danielsen (Frp)

Kine Therese Sandtrøen (R)

Personlige varamedlemmer:

Barbro Johansen(H)

Kjell Einar Kristiansen(Ap)

Trygve Steen(V)

Egil Wiik(Frp)

Camilla Rostad(Sv)

Brukerrepresentanter:

Vågan Fiskarlag: Fast representant: Tor Raymond Skarheim. Vara: Terje Amundsen.

Norline Svolvær AS: Fast representant: Vegard Gundersen. Vara: Vigdis Krane.

Kontrollutvalg

Medlemmer:

LEDER: Torgeir Selboe (Sv)

NESTLEDER: Kristin Sandvoll (H)

Anniken N. Aasjord (SV)

Maichel Lind(Ap)

Harald Linchausen(V)

Varamedlemmer:

Hilde Sofie Aasgaard (SV)

Roar Inge Susægg (FrP)

Kim Kjosnes(H)

Wiggo Pettersen(Ap)

Randi Lervik(V)

Liv Ryland(H)

Marit Krane Meby(Ap)

Sissel Haga Rothli(Ap)

Representanter og vararepresentanter til Kommunenes Sentralforbund (KS)

Medlemmer:

Vidar Thom Benjaminsen (H)

Camilla Rostad (Sv)

Varamedlemmer:

Marit Olsen(Ap)

Roar Syltebø(H)

Gunnar Årstein(R)

Espen Thorvaldsen(Frp)

Representanter til representantskapet i KomRev Nord IKS

Medlem:

Steinar Angell (H)

Vara:

Marit Olsen (Ap)

Erlend Gjevre (V)

Representantskapet for Lofotrådet IKP

Vidar Thom Benjaminsen (H)

Marit Olsen (Ap)

Camilla Rostad (Sv)

Valgnemnd

Medlemmer:

LEDER: Eli-Janne Larsen (H)

NESTLEDER: John Arne Jakobsen (Ap)

Berhild Rønning (Frp)

Varamedlemmer:

Erlend Gjevre (V)

Line Eide (H)

Espen Thorvaldsen (Frp)