I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av ladeteknologiselskapet Monta svarer hver fjerde elbilist at de opplevde å komme til en ladestasjon som ikke hadde ledige ladepunkter. 28 prosent var nødt til å laste ned en ny app, mens 3 av 10 opplevde at et eller flere ladepunkter var ute av drift.

– Sånn skal det jo ikke være. Tenk deg frustrasjonen hvis tilsvarende fossilbilister hadde kommet til en bensinstasjon med pumper som ikke fungerte, eller hvor man for hver bensinstasjon hadde måttet laste ned en ny app for å fylle, sier Emma Wallin, Norgessjef i Monta og legger til:

Emma Wallin, Norgessjef i Monta.

– Det er urovekkende man ikke blir opplyst om at den ladestasjonen man er på vei til ikke fungerer eller er opptatt. Den utfordringen har teknologien allerede løst for oss, så det burde vært standard for lengst.

Positive til tross for marerittsommer Til tross for en rekke problemer i løpet av bilferien svarer nærmere 6 av 10 nordmenn at de er fornøyde med elbilferien. Wallin synes det er fascinerende at elbilistene er såpass positive, og tror det bygger på et ønske om å bidra til en forandring i verden.

– Vi kan kanskje også se litt Apple-tendenser blant elbilistene – altså at lojaliteten rett og slett gjør de litt blinde på problemene fordi man mener så sterkt at elbil er det beste. Det er selvfølgelig positivt at vi holder motet oppe og er optimistiske, men vi kan ikke ignorere de utfordringene som fortsatt oppstår heller, sier Wallin.

I undersøkelsen har til og med 7 prosent oppgitt at de opplevde ubehagelige situasjoner ved ladestasjonene som følge av vanskelig køsystem eller manglende muligheter for å stå i kø til stasjonene. – Med alle problemene på ladestasjonene kan det fort oppstå frustrasjoner mellom bilistene, men det er helt åpenbart at det, ifølge undersøkelsen, er teknologien som er hovedproblemet. Når ting ikke fungerer som det skal, vil nok mange bli stresset og engstelige for å gjøre feil – særlig hvis man er ny elbileier, poengterer Wallin.

Lading uten kø. Foto: Espen Nordahl

Elbilistene skylder på hverandre Resultatene fra undersøkelsen bekrefter Wallins hypoteser, hvor 11 prosent svarer at andre elbilførere lagde unødvendig mye kø på grunn av manglende ladekunnskaper. Samtidig oppgir 13 prosent at laderen ikke godtok betalingen de ønsket å bruke.

– Det siste eksempelet viser at bilistene irriterer seg over hverandre fordi de mener kunnskapen er lav, men så er det kanskje teknologien som er problemet, og som gjør at det tar tid. På samme måte som telekom og betalingsbransjen nå jobber sammen, må alle aktører innen lading også gå sammen og sørge for åpne apper og integrasjoner, og la kunden velge hvilken app de vil bruke. Da hadde vi unngått mange av disse utfordringene, sier Wallin.

Norge er imidlertid et av de landene som virker å være best trent på bruken av elbiler, og Wallin er fornøyd med at nordmenn er i førersetet når det gjelder å bytte ut fossilbilene.

– Jeg tror mange fortsatt anser elbil som noe nytt, og da er man kanskje litt mer åpen og mottakelig for startvansker. Jeg håper likevel at elbilistene ikke opplever like mye problemer neste sommer. Det krever imidlertid at det bygges langt flere ladestasjoner, og ikke minst at teknologien forbedres og at ladeaktørene samarbeider mer, avslutter Wallin.